پيش فروش : مي باشد کمد و کابینت : دارد تعداد واحد در هر طبقه : یک واحد
8400000000 تومان

ویژه آپارتمان 235 متری در خاوران

تبریز -خاوران
پيش فروش : مي باشد کمد و کابینت : دارد
4582000000 تومان
تعداد خواب : سه خواب
4074000000 تومان

ویژه قطعه ی 388 متری در خاوران

تبریز -خاوران
متراژ انتخابی : بالای 300 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : خیر
3104000000 تومان
متراژ انتخابی : بالای 100 متر سهم : یک دوم جدول کشی شده : خیر
3612000000 تومان
متراژ انتخابی : زير 100 متر سهم : یک چهارم جدول کشی شده : خیر
1201000000 تومان

ویژه قطعه ی 308 متری در خاوران

تبریز -خاوران
متراژ انتخابی : بالای 300 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : بله
5236000000 تومان

ویژه قطعه ی 524 متری در خاوران

تبریز -خاوران
متراژ انتخابی : بالاي 500 سهم : کل قطعه جدول کشی شده : بله
9170000000 تومان
متراژ انتخابی : بالای 300 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : خیر
6642000000 تومان
تعداد خواب : سه خواب
3800000000 تومان

ویژه قطعه ی 333 متری در خاوران

تبریز -خاوران
متراژ انتخابی : بالای 300 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : بله
3330000000 تومان
تعداد خواب : سه خواب
3515000000 تومان
متراژ انتخابی : بالای 400 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : بله
9548000000 تومان

ویژه قطعه ی 308 متری دو نبش در خاوران

تبریز -خاوران
متراژ انتخابی : بالای 300 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : بله
6468000000 تومان

ویژه قطعه ی 364 متری در خاوران

تبریز -خاوران
متراژ انتخابی : بالای 300 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : بله
5642000000 تومان
1 2 3 4