پيش فروش : مي باشد تعداد خواب : دو خواب
2170000000 تومان

ویژه واحد 240 متری در خاوران

تبريز- خاوران
پيش فروش : مي باشد تعداد خواب : دو خواب
3600000000 تومان
پيش فروش : مي باشد تعداد خواب : دو خواب
5550000000 تومان

ویژه واحد 140 متری در خاوران

تبريز- خاوران
پيش فروش : مي باشد
1960000000 تومان
متراژ انتخابی : بالای 300 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : خیر
6520000000 تومان
تعداد خواب : دو خواب
2300000000 تومان

ویژه پیش فروش واحد 150 متری در دور میدان خاوران

تبريز- خاوران دور میدان اصلی
پيش فروش : مي باشد تعداد خواب : سه خواب
2250000000 تومان
تعداد خواب : سه خواب
4290000000 تومان

ویژه قطعه ی 350 متری در خاوران

تبريز- خاوران
متراژ انتخابی : بالای 300 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : خیر