پيش فروش : مي باشد تعداد واحد در هر طبقه : یک واحد تعداد خواب : سه خواب
6630000000 تومان
پيش فروش : مي باشد تعداد واحد در هر طبقه : یک واحد تعداد خواب : سه خواب
7098000000 تومان
پيش فروش : مي باشد تعداد خواب : سه خواب
7352000000 تومان
پيش فروش : مي باشد کمد و کابینت : دارد تعداد واحد در هر طبقه : یک واحد
7740000000 تومان

ویژه آپارتمان 185 متری در خاوران

تبریز -خاوران
تعداد واحد در هر طبقه : یک واحد تعداد خواب : سه خواب
7400000000 تومان
متراژ انتخابی : بالای 100 متر سهم : یک سوم جدول کشی شده : بله
3424000000 تومان

ویژه قطعه ی 360متری در خاوران

تبریز -خاوران
متراژ انتخابی : بالای 300 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : خیر
7560000000 تومان
پيش فروش : مي باشد تعداد خواب : سه خواب
6400000000 تومان
تعداد واحد در هر طبقه : یک واحد تعداد خواب : سه خواب
8500000000 تومان
پيش فروش : مي باشد تعداد واحد در هر طبقه : یک واحد تعداد خواب : سه خواب
8750000000 تومان

ویژه آپارتمان 190 متری در خاوران

تبریز -خاوران
تعداد واحد در هر طبقه : دو واحد تعداد خواب : سه خواب
6650000000 تومان
متراژ انتخابی : زير 100 متر سهم : یک چهارم جدول کشی شده : بله
2772000000 تومان
متراژ انتخابی : زير 100 متر سهم : سهم مي باشد جدول کشی شده : بله
1950000000 تومان

ویژه آپارتمان 145 متری در خاوران

تبریز -خاوران
تعداد واحد در هر طبقه : دو واحد تعداد خواب : سه خواب
5365000000 تومان
تعداد واحد در هر طبقه : یک واحد تعداد خواب : سه خواب
6422000000 تومان
1 2 3