پيش فروش : مي باشد تعداد خواب : دو خواب
2170000000 تومان
پيش فروش : مي باشد تعداد خواب : دو خواب
5550000000 تومان

ویژه واحد 140 متری در خاوران

تبريز- خاوران
پيش فروش : مي باشد
1960000000 تومان
متراژ انتخابی : بالای 300 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : خیر
6520000000 تومان

ویژه پیش فروش واحد 150 متری در دور میدان خاوران

تبريز- خاوران دور میدان اصلی
پيش فروش : مي باشد تعداد خواب : سه خواب
2250000000 تومان

ویژه قطعه ی 421 متری در خاوران

تبريز- خاوران
متراژ انتخابی : بالای 400 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : خیر
5894000000 تومان

ویژه واحد 220 متری در جزیره خاوران

تبريز- خاوران
تعداد خواب : سه خواب
3080000000 تومان
پيش فروش : مي باشد تعداد واحد در هر طبقه : یک واحد
2400000000 تومان

ویژه قطعه ی 345 متری در خاوران

تبریز خاوران
متراژ انتخابی : بالای 300 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : بله
6900000000 تومان

ویژه واحد 92 متری در پشت جاده باسمنج

تبريز- خاوران
کف : پارکت
1426000000 تومان
متراژ انتخابی : بالای 300 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : خیر
6660000000 تومان
متراژ انتخابی : زير 100 متر سهم : سهم مي باشد جدول کشی شده : خیر
573000000 تومان
متراژ انتخابی : بالای 100 متر سهم : يك دهم جدول کشی شده : خیر
1456000000 تومان
کمد و کابینت : دارد
2625000000 تومان

ویژه قطعه ی 364 متری در خاوران

تبريز- خاوران
متراژ انتخابی : بالای 300 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : خیر
4732000000 تومان
1 2 3 4